08.08.2017

Месечно реферирање на командантите и командите на потчинетите единици на командантот на ЗОК

Во касарната „Боро Менков“ во Куманово се одржа месечното реферирање за борбената готовност од страна на командантите и командите на потчинетите единици, кои му реферираа на командантот на ЗОК бригадниот генерал Зоран Милески, за организација и реализацијата на плановите, достигнувањата во обуката и останатите сегменти од работата на единиците кои имаат директно влијание на борбена готовност.

 

На месечното реферирање за борбената готовност, беа изнесени согледувањата и анализите на командантите на потчинетите единици за: персоналниот менаџмент, заштита на силите, операциите, обуката и вежбите, логистичкото обезбедување, врските комуникациите, буџетирањето и цивилно-воените односи. Од страна на учесниците беа истакнати степенот на исполнување на планираните задачи за претходниот месец, постигнатите резултати во обуката, проблемите во текот на реализација на истите, како и тежишните задачи кои треба да се реализираат во наредниот месец.

 

Командантот на ЗОК искажа пофални зборови за учесниците на вежбите: „Cyber Guardian 17“ и „Dragoon Guardian 17“, припадниците на ЗОК кои што земаа активно учество во гаснењето на пожарите на територијата на Република Македонија како и на припадниците од тимот за уништување на неексплодирани убојни средства „ЕОД тим“ кој учествуваше во уништувањето на авионската бомба во Штип. На крајот од анализата, командантот на ЗОК, издаде задачи и насоки за реализација на планираните и тежишните активности за наредниот месец, со посебно тежиште на вежбите: „Македонски Блесок 13“ и „Здружена Реакција 17“.