05.06.2017

 

Испраќање на штабните офицери и единицата за заштита на силите на главната команда кои заминуваат на мисијата „Одлучна поддршка“

Командантот на Здружено оперативната команда бригаден генерал Зоран Милески оствари средба со штабните офицери на АРМ кои заминуваат во командата за обука советување и асистенција на главниот град (КОСА ГГ) во мисијата „Одлучна поддршка“.

 

За време на средбата, генералот Милески им порача дека од нив се очекува достојно и професионално извршување на задачите со што би го задржале и унапредиле нивото на нивните претходници, за што се добиени и многу признанија од надлежните авторитети.

 

На штабните офицери им претходеше соодветна стручна подготовка, што претставува потврда за успешно извршување на мисијата и одговор на предизвиците со кои ќе се соочат во следните шест месеци на должностите во рамките на командата за обука советување и асистенција на главниот град (КОСА ГГ).

 

Претходно во касарната „НХ Кузман Јосифовски Питу“ беше реализирано и испраќање на единицата за заштита на силите на главната команда кои заминуваат во мисијата „Одлучна поддршка“ во Авганистан.

 

Армијата на Република Македонија преку учеството во мисијата „Одлучна Поддршка“, како и во останатите мисии предводени од ЕУ и ОН го потврдува својот придонес во зачувувањето на глобалниот мир и безбедност.