13.02.2017

 

Фото вест: Завршна вежба од обуката во која беше симулирано неутрализирање непријателска група од тимовите на специјалните единици на АРМ и МВР со инструктори од специјалните единици на САД.