04.07.2018

Церемонија по повод приемот на 125 професионални војници во редовите на Армијата на Република Македонија