09.11.2017

ФОТО ВЕСТ
Припадниците на Центарот за електронско извидување
го одбележаа Денот на единицата