10.05.2017

 

Експертски состанок посветен на проектот за „Балкански регионален пристап кон против воздушната одбрана - БРААД“

На ден 10.05.2017 година, во просториите на МО и ГШ на АРМ одржан е експертски состанок посветен на проектот за „Балкански регионален пристап кон против воздушната одбрана - БРААД“.

 

Целта на овој состанок беше да се направи пресек на досегашните активности во рамките на БРААД иницијативата а воедно и да се разгледаат можностите за понатамошна соработка кои произлегуваат од оваа иницијатива.

 

На работниот состанокот покрај претставниците од АРМ и МО  учествуваа и претставници од НАТО штабот во Брисел.