10.02.2017

 

Церемонија за промена на Државните знамиња пред Анекс Вилата на Водно и пред Владата на Република Македонија