Церемонија за промена на Државните знамиња пред Анекс Вилата на Водно и пред Владата на Република Македонија

14.04.2017

10.03.2017

10.02.2017