Церемонија за промена на Државните знамиња пред Собранието на Република Македонија

31.03.2017

 

 

 

 

 

 

 

24.02.2017