12.04.2017

 

Доброволно дарување на крв

По повод јубилејот 25 години од формирањето на АРМ, денес на ден 12.04.2017 година од страна на припадниците на баталјонот за Почести успешно беше реализирана акција за доброволно дарување на крв во ГОБ „8 Септември“ во Скопје.