20.12.2016

 

Припадниците на баталјонот за почести во посета на Воениот музеј

Припадниците на командата и штабот на баталјонот за почести(бП) реализираа посета на Воениот музеј.

 

За време на посетата на Воениот музеј од страна на баталјонот за почести беа отстапени по еден комплет од сите типови на гардиски униформи кои до сега биле во употреба на АРМ.

 

Воениот музеј како специјализирана национална институција во рамки на Министерството за одбрана чија мисија меѓу другото е и да собира и чува предмети, документи и други средства за воената историја и културното наследство на Република Македонија