Свеченост по повод давање заклетва на војниците на доброволно служење воен рок

Во касарната „Алексо Демниевски - Бауман во Велес се реализираше воена свеченост по повод давање заклетва на војниците на доброволно служење воен рок од генерацијата „Јуни 2018 година“.

Инспекциски тим на специфицирана област согласно „Виенски документ 2011“ во Командата за обука и доктрини и полкот за специјални операции

На 21 јуни 2018 година во Командата за обука и доктрини (КОД) реализирана е инспекција на специфицирана област согласно одредбите на „Виенски документ 2011“ од страна на инспекторски тим составен од двајца инспектори од ВС на Република Унгарија и по еден инспектор од ВС на Португалија и Австрија.

Завршеток на компјутерски асистирана вежба во Центарот за симулации

Во насока на достигнување на потполна оперативна готовност, во период од 11.06. до 13.06.2018 година, во Центарот за симулации (ЦС), во Командата за обука и доктрини (КОД), се реализира втората по ред оваа година, компјутерски асистирана вежба (Computer Assisted Exercise - CAX) – „Засилен механизиран пешадиски баталјон во одбрана“ со припадниците од 1.механизиран пешадиски баталјон (1.мпб) од 1.механизирана пешадиска бригада (1.мпбр), од Здружена оперативна команда (ЗОК).

Примарен курс за лидери во Центарот за индивидуална обука

Во период од 10.04.2018 до 31.05.2018 година во Центарот за индивидуална обука во Командата за обука и доктрини се реализираше Примарен курс за лидери 1-18. Курсот го посетуваа професионални војници, припадници од единиците на Армијата на Република Македонија.

Курс за инструктори во Центарот за индивидуална обука

Во период од 02.05.2018 до 31.05.2018 година во Центарот за индивидуална обука во Командата за обука и доктрини (КОД) се реализираше Курс за инструктори 1-18. Курсот го посетуваа подофицери, припадници од единиците на Армијата на Република Македонија.

Обука во справување од пожари во касарна „Алексо Демниевски Бауман Велес“

Во касарната „Алексо Демниевски Бауман - Велес“ се реализира методско показна вежба на тема „Организација на противпожарна заштита во касарната - гарнизон Велес“.