Состанок на земјите корисници на IMIHO (interconnection of Military Hospitals)

Во период од 13.11 до 15.11.2018 година, во Воениот медицински центар во Скопје се одржаа 10-ти состанок на земјите корисници на IMIHO (Interconnection of Military Hospital) и 28-ми состанок на Техничката работна група. Состанокот беше отворен од страна на Државниот секретар во Министерството за одбрана на Република Македонија, господин Драган Николиќ, кој истакна дека ваквите…

Примопредавање на должност командант на 1.мпб и касарна „Боро Менков“

Денес во касарната „Боро Менков“ во Куманово, со церемонијално примопредавање на военото знаме на баталјонот се изврши примопредавање на должноста Kомандант на Прв механизиран пешадиски баталјон (1.мпб) од составот на Прва механизирана пешадиска бригада (1.мпбр) воедно командант на касарна. Должноста командант на 1.мпб од потполковник Ердоан Хасан ја прими потполковник Стојанче Костов, кој досега извршуваше…

Одбележување на Денот на инженерискиот баталјон

Во касарната „Илинден“ во Скопје, со воена свеченост се одбележа „13-ти Ноември – Денот на инженерискиот баталјон“, денот кога пред 74 години беше формирана инженериската бригада на Генералштабот на Народноослободителната војска и Партизанските одреди на Македонија, чии традиции денес со гордост ги продолжуваат припадниците на инженерискиот баталјон (инжб), на АРМ. На свеченоста присуствуваа: претставници од…

Примопредавање на должноста Командант на инженериски баталјон

Денес, во касарната Илинден во Скопје, се одржа воена свеченост по повод примопредавањето на должноста Командант на инженериски баталјон (инжб) од составот на Првата механизирана пешадиска бригада (1.мпбр). Од досегашниот командант на инженерискиот баталјон, потполковник Васил Митевски, должноста ја прими потполковник Арбен Јакупи, кој досега беше командант на центар за индивидуална обука во Командата за…

Примопредавање на должноста командант нa 2.логистички баталјон

Во касарната „Чеде Филипоски -Даме” во Кичево со пригодна свеченост се изврши примопредавање на должноста командант на 2.логистички баталјон помеѓу потполковник Ванчо Ташев кој ја предава и потполковник Горан Трајаноски кој ја прима должноста. На свеченоста покрај командантот на брЛП, полковник Цветко Јаневски присуствуваа и командантите на ППЕ на брЛП и други поканети гости од…

Вежба со боеви МЕС на припадниците на инженерискиот баталјон и питомците од IV година од родот инженерија

Во период од 05.11 до 09.11.2018 година, во рамки на стационарното логорување на АП„Криволак“, припадниците на инженерискиот баталјон (инжб) од составот на 1.механизирана пешадиска бригада (1.мпбр), реализираа обука и вежби со боеви минско – експлозивни средства (МЕС). На логорувањето, обуката и вежбите, покрај припадниците на инжб учествуваа и питомците од четврта година од родот инженерија…

Примопредавање на должноста командант на тенковски баталјон

Денес во касарната во Чојлија, се одржа воена свеченост по повод примопредавањето на должноста командант на тенковски баталјон (тб), од составот на првата механизирана пешадиска бригада (1.мпбр). Должноста од досегашниот командант на тенковскиот баталјон, потполковник Тони Златевски ја прими потполковник Зоран Стојановски кој досега ја извршуваше должноста заменик на командантот во истиот баталјон. На свеченоста…

Курс за воено медицински персонал и курс за предболничка медицинска поддршка при траума во ВМЦ

Во период од 29.10. до 02.11.2018 година во Воено медицинскиот центар (ВМЦ) се реализираше Курс за воено медицински персонал (MMPC – Military Medical Personnel Course) и курс за Предболничка медицинска поддршка при траума (PHTLS – Pre Hospital Trauma Live Support), од страна на швајцарски инструктори со слушатели на Балкански медицински наменски сили (БМНС) од Р.…

Гранатирање, ракетирање и бомбардирање со Хеликоптер Ми-8 и Ми-24

Воздухопловната бригада, согласно редовните годишни плански активности за обука на единиците, на ден 31.10.2018 година на АП „Криволак“ изврши боево гаѓање со гранатирање, ракетирање и бомбардирање (ГРБ) со хеликоптери од типот Ми-8 и Ми-24 од составот на воздухопловните сквадрони. ГРБ-то беше изведено со ненаведувани ракети со кои што се гаѓаат цели на земја. Активноста се…