Кондиционен рекреативен марш на старешините и цивилните лица од командата на КОД

Старешините и цивилните лица од командата на Команда за обука и доктрини (КОД) и Центарот за изработка на доктрини, правила, упатства и научени лекции реализираа кондиционен рекреативен марш. Маршот е планска активност според календарот за обука на КОД за 2014 година. Сите учесници на маршот пешачеа на релација с. Сујаклари – с. Отовица се до…

Напреден курс за подофицери

Денес, 13 мај во Центарот за индивидуална обука (ЦИО) започна Напреден курс за подофицери (НКПОФ) со вкупно 26 слушатели од единиците на Армијата на Република Македонија. Планот и програмата на курсот се во согласност со Концептот за професионален развој на подофицерите во АРМ. Целта на Напредниот курс за подофицери е да произведе квалификувани командири на…

Примарен курс за лидери

Во Центарот за индивидуална обука (ЦИО)  на 06 мај 2014 година  започна Примарен Курс за лидери (ПКЛ) со вкупно 50 слушатели професионални војници од сите единици на Армијата на Република Македонија. Курсот е составен  дел од Концептот за развој на професионалните војници во АРМ.  Целта на овој курс е слушателите да се обучат и оспособат…

Завршеток на Методичкиот курс за обука на подофицери и Курсот за ракувачи на материјални средства

На 11 Април 2014 година (петок) во Центарот за индивидуална обука во Командата за обука и доктрини завршија Методичкиот курс за обука на подофицери и Курсот за ракувачи на материјални средства. Слушатели на двата курса беа подофицери од сите единици на Армијата на Република Македонија. Методичкиот курс кој започна на 4-ти март 2014 година се…

Главниот подофицер на Националната гарда на Вермонт одржа предавање за питомците од IV година

Главниот подофицер од Националната гарда на Вермонт главен наредник Форест Глаџет одржа предавање за питомците од IV година од Центарот за обука на питомци во касарната „Гоце Делчев“ Скопје. Главниот наредник го придружуваа еден офицер и двајца подофицери од Националната гарда како и главниот подофицер на АРМ главен наредник Драган Стојановски. Тема на предавањето беше…

Тромесечен брифинг за обука и Тромесечно реферирање за состојбата на поддршката на КОД во изградбата на борбената готовност на АРМ

На ден 03.04.2014 година во касарната „Алексо Демниевски-Бауман“ во Велес пред командантот на Команда за обука и доктрини полковник Љупчо Костовски, во присуство на целокупниот штаб од командата, командантите на потчинетите единици и началникот на Центарот за странски јазици (ЦСЈ) се одржа Тромесечен брифинг за обуката (ТБО) и Тромесечно реферирање за состојбата на поддршката на…

Курс за ракувачи на материјални средства

Во периодот од 31.03 до11.04.2014 година во Центарот за индивидуална обука во состав на Командата за обука и доктрини се одржува Курс за ракувачи на материјални средства. Слушатели на курсот се подофицери на должност ракувачи на материјални средства (МС) од командите и единиците на Армијата на Република Македонија. Обуката се реализира согласно Планот и програмата…

Учество на припадници од касарната „Алексо Демниевски – Бауман“ во одбележувањето на Денот на пролетта

Поддршка на националната еколошка акција „Македонија земја на цвеќето, Македонија земја на розите“ што се реализира на 21 Март, Денот на пролетта во Велес дадоа и припадниците на Армијата на Република Македонија од касарната „Алексо Демниевски – Бауман“. Во акцијата учествуваа дел од старешините и војниците на доброволно служење на воениот рок од Центарот за…

Семинар за „Научени лекции“

Во Центарот за изработка на доктрини, правила, упатства и научени лекции (ЦИДПУНЛ) во периодот од 11 до 13.03.2014 година се одржа семинар за „Научени лекции“. Семинарот е дел од билатералната соработка со вооружените сили на Соединетите Американски Држави и Армијата на Република Македонија. Раководител на семинарот беше Началникот на секцијата за анализа и научени лекции…