„Македонски Блесок–14“
19.10.2018

Ден за високи гости на вежбата „Македонски Блесок-14”

Денес, 19-ти октомври, на Армискиот полигон (АП) „Криволак“ во рамките на вежбата „Македонски Блесок-14” се реализира предвидената програма за Денот за високи гости.

 

На активноста присуствуваа министерката за одбрана на Република Македонија, Радмила Шекеринска-Јанковска, Началникот на ГШ на АРМ, генерал-мајор Васко Ѓурчиновски, командантот на ЗОК, генерал-мајор Павле Арсоски, командантот на пСО, бригаден генерал Методи Хаџи-Јанев, претставници од Канцеларијата за врски на НАТО, асоцијацијата на воените аташеа акредитирани во РМ и други високи гости.

 

Пред присутните гости,  припадниците на декларираната чета на Воена полиција и копнената маневарска болница (КМБ) – улога 2  на АРМ прикажаа висок степен на обученост и извежбаност при демонстрирање на борбени постапки и ситуации кои беа дел од содржините за оценување  на вежбата „Македонски Блесок-14”.

 

Командантот на ЗОК, генерал-мајор Павле Арсоски нагласи дека вежбата „Македонски Блесок-14” е успешно реализирана и е постигната главната цел со успешното оценување на декларираните единици на Армијата на Република Македонија.

 

Пред присутните се обрати и директорот на вежбата „Македонски Блесок-14” потполковник Игор Манасовски во која нагласи дека оваа вежба претставува потполна демонстрација на борбената готовност на декларираната чета на Воена Полиција како и нејзините капацитети за рамноправно учество во операции за поддршка на мирот предводени од НАТО.

 

Вежбата „Македонски Блесок-14“ претставува уште еден голем успех на АРМ и потврда за исполнувањето на стандардите на НАТО.

 

Оценувањето на декларираната чета на Воена Полиција и копнената маневарска болница (КМБ) – улога 2 на АРМ се реализираше согласно Концептот за оперативни способности на НАТО ниво 2, а го спроведеа национални оценувачки тимови, соодветно поддржани од оценувачи од Босна и Херцеговина и Србија, а валоризација на процесот на НАТО оценување ниво 2 на дчВП го врши тим на монитори од Здружената Команда за Операции на НАТО од Неапол, оценувачки тим на АРМ заедно со набљудувачи од различни команди на НАТО.

 

Во текот на вчерашниот ден на командирите на оценуваните единици им е соопштена позитивната оценка од спроведеното оценување согласно Концептот за оперативни способности на НАТО, која е во согласност со прикажаната обученост на припадниците на единиците.

 

АЗ/ЗВ

 

18.10.2018

Заврши оценувањето на декларираните единици на АРМ

Денес 18.10.2018 година, декларираната чета на Воена полиција на третиот ден од оценувањето на борбената готовност изведоа повеќе настани и инциденти меѓу кои сообраќајна несреќа помеѓу воено и цивилно м/в, артилериски напад на база, пребарување на населено место, како и пренесување на повредени со борбен хеликоптер до КМБ-2, улога 2. Заклучно со третиот ден се реализира и последниот настан за оценување од листата на настани и инциденти.

 

Со денешниот ден се заокружи оценувањето на мирновремена локација на  декларираната чета на Воена Полиција како и внатрешното медицинско оценување на КМБ-2, улога 2, преку четири различни области: персонал, опрема, процедури и функционалност.

 

АЗ/ЗВ

 

17.10.2018

Продолжува оценувањето на декларираните единици на АРМ

На ден 17.10.2018 година, во раните утрински часови декларираната чета на Воена полиција успешно изврши марш до АП „Криволак“, каде во реонот на операции, согласно предвиденото сценарио, го имплементира планираниот систем за непрекинато ажурирање на тековната оперативна слика и на тој начин обезбедија насочување на маневарскиот елемент кон правилна и потполна реализација на доделената мисија.

 

На АП „Криволак“, декларираната чета на Воена полиција, го продолжува вториот ден од оценувањето на борбената готовност согласно Здружените стандарди за сили на НАТО. Преку димензионирани и прилагодени настани ќе треба да ја докомплетираат сликата за реалната способност на единицата да одговори на сите предизвици кои би ги очекувале во евентуални НАТО предводените мисии за поддршка на мирот. Задачите се однесуваат на способноста на единицата за справување со демонстранти и контрола на толпа, патролирање и воспоставување на контролна точка, обезбедување на база, како и кордон и пребарување.

 

Во исто време, продолжува и медицинското самооценување на копнената маневарска болница (КМБ), улога 2, преку проценување на секој модул посебно.

 

АС/ЗВ

 

16.10.2018

Започна оценувањето на декларираните единици на АРМ

Денес, 16.10.2018 година, во касарна „Илинден“ - Скопје, започна оценувањето на декларираната чета на воена полиција на мирновремена локација. Активностите во текот на денот продолжуваат со нејзина дислокација, следење на маршевската колона од касарна „Илинден“ - Скопје до логорската просторија на АП „Криволак“.

 

Вториот дел од целта на вежбата „Македонски Блесок-14“, се реализира во кампот за обука (КО) „Пепелиште“, со медицинско оценување на копнената маневарска болница (КМБ), улога 2.

 

Фокусот на еден дел од учесниците на вежбата е да ја презентираат и да ја оценат борбената готовност на декларираната чета на воената полиција, за извршување на мисијата во пет различни области: планови, операции, логистика, врски и администрација.

 

Оценувањето се изведува во 2 фази и тоа оценување на мирновремена локација и на терен. Останатиот дел од учесниците е насочен кон внатрешното медицинско оценување на КМБ улога-2, преку четири различни области: персонал, опрема, процедури и функционалност.

 

За секоја област се одредени лидери на тимови и соодветен број на оценувачи, зависно од обемот на оценувањето.

 

Оценувањето го реализираат национални оценувачки тимови, соодветно поддржани од оценувачи од Босна и Херцеговина и Србија, а валоризација на процесот на НАТО оценување ниво 2 на декларираната чета на воената полиција го врши тим на монитори од Здружената команда за операции на НАТО од Неапол.

 

ЗА/ЗВ

 

 

15.10.2018

Свечено отворање на вежбата „Македонски Блесок–14“

Денес, 15.10.2018 година,  во Центарот за обука (ЦО) „Пепелиште“ започна теренската вежба „Македонски Блесок-14“.

 

На свеченото отворање, директорот на вежбата, потполковник Игор Манасовски, обраќајќи се  пред присутните истакна дека серијалот на вежби „Македонски блесок“ станува традиционален настан во Армијата на Република Македонија, кои пред точно 10 години декларираната чета на воената полиција, рамо до рамо со средниот пешадиски баталјон на вежбата „Македонски Блесок–3“ зачекорија кон предизвикот наречен „Самооценување, Ниво-1“, според Концептот на Оперативните Способности на НАТО.


Исто така додаде дека брендот кој го создадовме служи за пример за организација и реализација на вежби за оценување на декларираните состави, не само регионално, туку и во пошироки размери за поголемиот дел од земјите членки на „Партнерството за мир“. Овие високи стандарди се основа за успешна реализација на вежбата „Македонски Блесок-14“.

 

По завршување на свеченото отворање, директорот на вежбата заедно со оценувачкиот тим, изврши обиколка на подготовките за медицинско оценување на Копнена Маневарска Болница, со улога 2, контролата на вежбата и претпоставената команда на декларираните единици кои во изминатото деноноќие беа ставени во функција.

 

На вежбата и претходеше едногодишен планирачки процес, реализиран преку 3 конференции и 4 работилници, како и индивидуални и колективни подготовки на декларираните единици, со цел да се изврши обука и извежбување во исполнување на доделената мисија, согласно здружените стандарди на НАТО при изведување на операции за поддршка на мирот.

 

„Македонски Блесок-14“ е теренска вежба базирана на фиктивно сценарио за операции за поддршка на мирот предводени од НАТО, а под мандат на ОOН, со која треба да се демонстрира борбената готовност на дел од декларираните единици како и да се оствари увид во структурата, функционирањето и оспособеноста на Копнената Маневарска болница да одговори на претстојното НАТО медицинско оценување. 

 

ЗА/ЗВ

 

 

22.06.2018

Работилница за изработка на финални документи за вежбата „Македонски Блесок-14“

Во период од 18 до 22.06.2018 година, во Центарот за обука (ЦО) „Пепелиште“, беше реализирана работилница за изработка на финални документи за вежбата „Македонски Блесок-14“. Активностите од оваа работилница се предуслов за обезбедување на потребните документи за успешен старт на вежбата, на која треба да се изврши НАТО преоценување ниво 2 на декларираната чета на Воена полиција, како и внатрешно медицинско оценување на декларираниот состав на Копнената Маневарска Болница со улога 2.

 

На работилницата активно учествуваше персонал од раководството и контролата на вежбата, како и од првопретпоставената команда на декларираните единици, пополнети од персонал од командата на Здружена оперативна команда (ЗОК) и од првопотчинтите единици од составот на 1.механизирана пешадиска бригада (1.мпбр), бригада за логистичка поддршка (брЛП), воздухопловна бригада (вбр), баталјонот за врски (бв) и баталјон на Воена полиција (бВП).

 

На денот на отворањето на работилницата, по поздравниот збор од страна на директорот на вежбата, потполковникот Игор Манасовски, кој ги истакна значењето и важноста на вежбата, изврши дефинирање на обврските и одговорностите, со цел насочување на персоналот кон исполнување на доделените задачи. Во фокусот на работилницата беше изработката на оперативната наредба на Командантот на Копнената Компонента - штаб на мултинационална бригада, идентификација на потребите за изработка на неопходниот број на дополни на оперативната наредба на Командантот на здружените сили за задача, потврдување на реалната логистичка поддршка, финализирање на документите за заштита на сили, како и спецификација на потребите и побарувањата за деновите на отворањето и затворањето на вежбата и секако дефинираниот ден за високи посетители/гости, кој треба да се реализира на 19.10.2018 година на АП „Криволак“ и ЦО „Пепелиште“.

 

Како дел од работилницата беа реализирани неколку извидувања на сместувачките капацитети и терените за реализација на активностите на АП „Криволак“, за време на вежбата „Македонски Блесок-14“.

 

На затворањето на работилницата беа потврдени реализираните активности и претстојните задачи кои треба да се реализираат во периодот до почетокот на вежбата на 15.10.2018 година. Последните подготовки за вежбата ќе бидат финализирани во текот на финалната планирачка конференција, која ќе се реализира на ЦО Пепелиште, во периодот од 10. до 14.09.2018 година.

 

11.05.2018

Главна планирачка конференција за вежбата „Македонски Блесок-14“

Во период од 07 до 11.05.2018 година, во центарот за обука (ЦО) „Пепелиште“, се одржа Главната планирачка конференција (ГПК) за вежбата „Македонски Блесок-14“, како дел од планирачкиот процес за претстојната вежба која ќе се реализира на средина на месец октомври на АП „Криволак“ и во центарот за обука „Пепелиште“.

 

По воведниот и поздравниот збор од страна на директорот на вежбата потполковникот Игор Манасовски, офицерот со примарна одговорност на вежбата мајорот Виктор Еркиќ ги структурираше обврските и одговорностите, со цел насочување на персоналот од раководството кон исполнување на доделените задачи.

 

Во текот на петдневната работа на конференцијата реализирани се следните активности:

  • Финализирање на EXPLAN и негово одобрување;
  • Развивање на останатите модули од сценариото;
  • Изработка на: листа на персонал (EXCON, EXCEN, HICON и единиците, план за врски, програма за Денот на високи гости);
  • Потврдување на реалната логистичка поддршка;
  • Финализирање на документите за заштита на силите.

За време на ГПК беше реализирана посета од страна на НАТО советодавниот тим од Командата на здружени сили во Неапол составен од тричлена екипа (претставници од Франција, Италија и Србија), при што беа потпишани финалните документи за реализација на НАТО оценувањето помеѓу раководството на вежбата и НАТО советодавниот тим и беше реализирана обиколка на местата каде ќе се реализира вежбата.

 

Во текот на конференцијата беше реализирана и посета од страна на началникот на штаб на Здружената оперативна команда, бригаден генерал Азим Нуредин. Исто така беа презентирани и неопходните брифинзи за успешна подготовка на претстојните активности како: безбедносен брифинг, брифинг за спецификација и планот за вежбата, сценарио на вежбата, структура и статус на единиците, како и главната листа на настани и инциденти (ГЛН/ГЛИ).

 

Реализираните активности и заклучоци кои произлегоа од завршетокот на главната планирачка конференцијата претставуваат добра основа за понатамошни подготовки и работа до почетокот на наредната фаза од процесот на планирањето и успешното реализирање на Финалната планирачка конференција за вежбата „Македонски  Блесок-14“.

 

Планирачкиот процес продолжува на средината на месец јуни со работилница за финални документи за МБ-14 која ќе се реализира во периодот од 18-22.06.2018 година.

 

02.03.2018

Иницијална планирачка конференција за вежбата „Македонски Блесок-14“

Во период од 26.02. до 02.03.2018 година, во Центарот за обука (ЦО) „Пепелиште“ се реализираше Иницијалната планирачка конференција (ИПК) за вежбата  „Македонски Блесок-14“. Планирањето на вежбата се реализираше врз основа на Планот за оценување на декларираните единици по Концептот за оперативни способности и Директивата за планирање на вежби Bi-SCD 75-003.

 

За време на отворањето на иницијалната планирачка конференција кодиректорот на вежбата потполковник Јонче Лазаревски во своето обраќање ги поздрави учесниците на работилницата, даде насоки и им посака успешна работа. Воедно ги искажа целите на ИПК и тоа примарните и секундарните цели и беа изработени потребните документи за развој на третиот модул од сценариото.

 

Во продолжение на конференцијата се реализираа следните активности:

Во склоп на конференцијата беше реализирана обиколка од страна на полковник Блаже Николовски, а во име на Командантот на Здружена оперативната команда (ЗОК), при што беа пренесени насоките од командантот.

 

Планирачкиот процес продолжува на крајот на месец март со работилница за концептот на операции која ќе се одржи во периодот од 26-30 март 2018 година.