„Македонски Блесок–13“

19.12.2016

Иницијална планирачка конференција за вежбата „Македонски Блесок - 13/Здружена Реакција - 17“

Во период од 12-ти до 16-ти декември 2016 година, во здружената оперативна команда во Куманово се реализираше Иницијалната планирачка конференција (ИПК) за вежбата „Македонски Блесок-13/Здружена Реакција-17“. Планирањето на вежбата се реализираше врз основа на Планот за оценување на декларираните единици по НАТО Концептот за оперативни способности и НАТО Директивата за планирање на вежби Bi-SCD 75-003.

 

На иницијалната планирачка конференција активно учество земаа претставници од Армиите на Албанија, Босна и Херцеговина, Хрватска и Македонија, како дел од А5 иницијативата (Република Албанија, Република Босна и Херцеговина, Република Хрватска, Република Македонија и Република Црна Гора) и претставници од Националната Гарда на Минесота од вооружените сили на САД.

 

За време на отворањето на иницијалната планирачка конференција беа искажани целите на вежбата „Македонски Блесок-13/Здружена Реакција-17“ и тоа примарните и секундарните цели и беа изработени потребните документи за развој на вториот модул од сценариото.

 

Во продолжение на конференцијата се реализираа следните активности:

Планирачкиот процес ќе продолжи во месец февруари со работилница за концептот на операции која ќе се одржи во периодот од 20-ти до 24-ти февруари 2017 година.