„Македонски Блесок–13“
12.05.2017

Главна планирачка конференција за вежбата „Македонски Блесок-13/Здружена Реакција-17“


Во период од 7 до 12.05.2015 година се одржа Главната планирачка конференција (ГПК) за вежбата „Македонски Блесок-13/Здружена Реакција-17“, како дел од планирачкиот процес за претстојната вежба која ќе се реализира на крај на месец септември и почетокот на месец октомври на АП „Криволак“ и во центарот за обука „Пепелиште“.

 

По воведниот и поздравниот збор од страна на директорот на вежбата потполковникот Блаже Николовски, кодиректорот на вежбата мајорот Игор Манасовски ги структурираше обврските и одговорностите, со цел насочување на персоналот од раководството кон исполнување на доделените задачи.

 

За време на ГПК беа реализирани голем број на активности, меѓу кои и потпишување на финалните документи за реализација на НАТО оценувањето помеѓу раководството на вежбата и НАТО советодавниот тим од Командата на здружени сили во Неапол, обиколка на местата каде ќе се реализира вежбата. Во текот на конференцијата беше реализирана посета од страна на началникот на штаб на Здружената оперативна команда, бригаден генерал Азим Нуредин, кој присуствуваше на презентацијата на капацитетите на АП „Криволак“, за потребите на вежбата. Исто така беа презентирани и неопходните брифинзи за успешна подготовка на претстојните активности како: безбедносен брифинг, брифинг за спецификација и планот за вежбата, сценарио на вежбата, структура и статус на единиците, како и главната листа на настани и инциденти (ГЛН/ГЛИ).

 

Во текот на петдневната работа на конференцијата работен јазик беше англискиот, и при тоа беа изработени сите документи кои се предвидени со Директивата за планирање Bi-SC 75-3 за оваа планирачка фаза.

 

Во делот на подготовките на „Здружена Реакција-17“ активно учество земаа припадниците од Национална гарда на Минесота (САД) и Национална гарда на Вермонт (САД), претставници на армиите од А5 иницијативата (Република Албанија, Република Хрватска и Босна и Херцеговина), при што беа потпишани заклучоците за вежбата и воедно беше потпишан техничкиот договор за реализација на истата.

 

Реализираните активности и заклучоци кои произлегоа од завршетокот на работната конференцијата претставуваат добра основа за понатамошни подготовки и работа до почетокот на наредната фаза од процесот на планирањето и успешното реализирање на Финалната планирачка конференција за вежбата „Македонски Блесок-13/Здружена Реакција-17“.

 

 

 

 

 

 


08.05.2017


Главна планирачка конференција за вежбата „Македонски Блесок-13 / Здружена Реакција-17“

 

Во период од 8-ми до 11-ти мај во центарот за обука „Пепелиште“, ќе се реализира Главна планирачка конференција (ГПК) која е дел од планирачкиот процес  за претстојната вежба: „Македонски Блесок-13 / Здружена Реакција-17“.

 

ГПК има за цел да ги дефинира финалните документи од планот за вежбата, да обезбеди потребни предуслови за почеток на вежбата, како и потпишување на финалните документи за реализација на НАТО оценувањето помеѓу раководството на вежбата и НАТО советодавниот тим од Командата на здружени сили во Неапол.

 

Вежбата претставува годишна планска активност на ГШ на АРМ, чиј носител е ЗОК со цел да се изврши НАТО реоценување Ниво 2 на средна пешадиска баталјонска група (СПБГ) и НАТО оценување Ниво 2 на ренџерска чета (рч), како и промовирање на соработката на воено полициските капацитети од иницијативата А5 за претстојната вежба „Македонски Блесок-13 / Здружена Реакција-17“.

 

 

 

 

 

  


19.12.2016

Иницијална планирачка конференција за вежбата „Македонски Блесок - 13/Здружена Реакција - 17“


Во период од 12-ти до 16-ти декември 2016 година, во здружената оперативна команда во Куманово се реализираше Иницијалната планирачка конференција (ИПК) за вежбата „Македонски Блесок-13/Здружена Реакција-17“. Планирањето на вежбата се реализираше врз основа на Планот за оценување на декларираните единици по НАТО Концептот за оперативни способности и НАТО Директивата за планирање на вежби Bi-SCD 75-003.

 

На иницијалната планирачка конференција активно учество земаа претставници од Армиите на Албанија, Босна и Херцеговина, Хрватска и Македонија, како дел од А5 иницијативата (Република Албанија, Република Босна и Херцеговина, Република Хрватска, Република Македонија и Република Црна Гора) и претставници од Националната Гарда на Минесота од вооружените сили на САД.

 

За време на отворањето на иницијалната планирачка конференција беа искажани целите на вежбата „Македонски Блесок-13/Здружена Реакција-17“ и тоа примарните и секундарните цели и беа изработени потребните документи за развој на вториот модул од сценариото.

 

Во продолжение на конференцијата се реализираа следните активности:

Планирачкиот процес ќе продолжи во месец февруари со работилница за концептот на операции која ќе се одржи во периодот од 20-ти до 24-ти февруари 2017 година.