Одлучна поддршка

Република Македонија останува посветена на придонесот во операциите предводени од НАТО. Почнувајќи од 01.01.2015 година, Република Македонија учествува во мисијата на НАТО во Авганистан наречена „Одлучна поддршка“ (“Resolute Support”), и тоа со сили за обезбедување, штабен персонал и ментори.

 

 Во операцијата „Одлучна поддршка“ во Авганистан, придонесуваме со 39 лица и тоа:

  • Штабен персонал од 13 лица (12 офицери и 1 подофицер) во заедничката мисија со силите на Република Турција, во Регионалната команда Кабул;
  • 5 лица – инструктори и експерти за обука и советување во заедничката мисија со силите на СР Германија во Регионалната команда Север;
  • Единица за сили од 20 лица воен персонал за обезбедување на командата на мисијата „Одлучна поддршка“;
  • 1 лице, штабен персонал во рамките на заеднички контингент на САД-Јадранската повелба, во Регионалната команда Север.

Нов квалитет на учеството на Република Македонија во НАТО мисијата во Авганистан е фактот дека Македонија покрај придонесот со контингент за заштита на силите, дава придонес и со штабни офицери.

 

Од почетокот на 2018 година со донесената одлука од страна на Министерството за одбрана и изгласана од страна на Собранието на Република Македонија, за зголемување на учеството на припадници на АРМ во мировната мисија „Одлучна Поддршка“  за 20 проценти, Армијата на Република Македонија учествува  со 47 припадници и тоа:

  • Штабен персонал од 13 припадници на АРМ во командата за обука, советување и асистенција Главен Град во  Кабул;
  • 6 офицери, штабен персонал во командата за  обука, советување и асистенција - Север;
  • Единица - сили за заштита составена  од 25 лица воен персонал за обезбедување на главната командата на мисијата „Одлучна поддршка“;
  • 3 штабни офицери во главната командата на мисијата „Одлучна поддршка“.
Дополнителено, со ограничено времено ангажирање во периодот август - ноември 2018 година, во командата за  обука, советување и асистенција - Север се ангажирани три штабни старешини со цел испомош во спроведувањето на парламентарните избори во Авганистан  кои се одвиваат во тој временски период.