КОНТАКТ:

Генералштаб на Армијата на Република Македонија

Адреса:
Ул. Орце Николов Бр. 116, 1000 Скопје, Република Македонија


Канцеларија за односи со јавноста во ГШ на АРМ:


Kонтакт за кореспонденција со медиумите

Телефон:
02 328 24 60

Телефон/факс: 02 328 24 61

Е-mail: koj.gs@arm.mil.mk


Началник на Канцеларија за односи со јавност и портпарол на ГШ на АРМ:

потполковник Тони Јаневски

Телефон:
02 328 24 59

Е-mail: toni.janevski@arm.mil.mk