Мисија:

 

Обезбедува воздушна подршка и транспорт на единиците на АРМ, набљудување на воздушниот простор на Република Македонија и ПВО на елементите на борбениот распоред на единиците, позначајни објекти на мали височини, да обезбеди целосен суверенитет на државниот воздушен простор, како и учество во операции за подршка на мирот надвор од државата. Воедно при елементарни непогоди и катастрофи врши цивилно пребарување и спасување, гаснење на пожари и медицинска евакуација.

Задачи: