НГШ на АРМ

Командант на команда на резервни сили:
полковник Ќиро Калков

 

Дата и место на раѓање:

05.09.1969 година во Скопје, Република Македонија.

 

Образование:

• Воена гимназија во Загреб, 1986-1988;

• ВА КоВ Белград, општа насока, 1988-1991;

• ВА КоВ Бања Лука, насока ОМЕ, 1991 ;

• Курс на Пепелиште, довршување на Воената Академија, 1992-1993;

• Курс за инструктори за КВ, 2000;

• Курс за командири на чети во Р. Франција, 2001;

• КША во Р. Франција, 2003-2004;

• Курс за воени набљудувачи на ОН во БиХ, 2006;

• Школа за национална одбрана, Париз, Франција 2008-2009.

 

Должности:

 • Командир на моторизиран вод во гардиска бригада;
 • Командир на Центар за обука на родот ОМЕ;
 • Командир на тенковска чета во окбн Т-55;
 • Началник на Штаб во окбн Т-72;
 • Офицер за операции во окбн Т-72;
 • Заменик на командантот на окбн Т-72 и НШ;
 • Командант на окбн Т-72;
 • Началник на одделение за операции, планирање и б/г во Г3/ЗОК;
 • Началник на ОЦ во ЗОК;
 • Началник на Ј5/ЗОК;
 • Началник на Центар за резервни сили.

Унапредувања:

 • 1993 година - потпоручник;
 • 1994 година - поручник;
 • 1998 година - капетан;
 • 2001 година - капетан 1 класа;
 • 2003 година - мајор;
 • 2008 година - потполковник;
 • 2014 година - полковник.

Познавање на странски јазици:

 • Француски - СТАНАГ 3.3.3.;
 • Англиски.

Брачна состојба:

Оженет, татко на две деца.