Мисија:

Единица на АРМ од приоритетна резерва наменета за одбрана на суверенитетот и интегритетот на РМ.

Обезбедува изведување на офанзивни и дефанзивни дејства на целата територија на РМ.

Персоналот на 3.пбр е професионален и од резерва.

Задачи:

  1. Продолжување на планската трансформација и преструктуирање на бригадата и приближување на обуата кон стандардите на НАТО;
  2. Обука на командите и единиците на бригадата;
  3. Пополна и опремување на бригадата со МТС и луѓе.