Командант

Офицер за односи со јавност во ЗОК:
мајор Христијан Ѓорѓов

 

Дата и место на раѓање:
21.03.1977 година, Кочани, Република Македонија.

 

Образование:

 • Воена Академија 1996-2000;
 • Командно штабна академија, Универзитет на Маринскиот Корпус на Соединетите Американски Држави, 2016-2017 година.

Воена кариера:

 • Командир на стрелачки вод во 1.мпбр, 2000-2002;
 • Командир на извидувачки вод во 2.мпбн, 2002-2005;
 • Командир на извидувачка чета во 1.мпбр, 2006-2012;
 • Штабен офицер во командата на УНИФИЛ во Либан, 2009-2010;
 • Офицер за меѓуармиска соработка во Ј-9/ЗОК, 2012-2015.

Унапредувања:

 • Потпоручник - 2000;
 • Поручник - 2001;
 • Капетан - 2006;
 • Мајор - 2013.

Курсеви и вежби:

 • Курс за инструктор за борба против тероризмот, БMATT-ЦEE, Штип, 2002;
 • Курс за набљудување и надзор, БMATT-ЦEE, Штип, 2002;
 • Курс за воени набљудувачи на ОН, Финска, 2007;
 • Курс за чета за длабинско извидување, марински сили САД, Скопје, 2008;
 • Курс за војување во зимски услови, Норвешка, 2008;
 • Вежба Викинг 08, Шведска, 2008;
 • Курс за ЦВС во организација на NORDCAPS, Охрид, 2008;
 • Курс за закон за вооружен конфликт во организација на Турција, Скопје, 2011;
 • Планирачки процес на НАТО операции, JFC Лисабон, Штип, 2011;
 • Курс за ЦВС, Белград, 2013;
 • Курс за ЦВС, Варде, Данска, 2014;
 • Курс за цивилно воено планирање, Оберамергау, Германија 2015;
 • Меѓународен курс за односи со јавноста, РЦОЈ, Скопје, 2015;
 • Меѓународен курс за односи со јавноста за офицери, Кукуш, Република Грција, 2016.

Странски јазици:

 • Англиски.

Брачна состојба:
Оженет, 2 деца.

 

Хоби:

 • Спорт.

Контакт:
Тел.: + 389 31 474-009
Моб.: + 389 70 403-580
E-mail: gjorgjov@yahoo.com