Историја:

Како Команда од оперативно рамниште, егзистира од почетокот на формирањето на АРМ на 01.04.1992 година како Армиски Корпус.

 

2000 година

2002 година

2003 година

2004 година

2005 година

2006 година

2007 година

2008 година

2009 година

2010 година

2011 година

2012 година