НГШ на АРМ

Главен подофицер во Здружена оперативна команда:
главен наредник Џемаил Демири

 

Дата и место на раѓање:
04.02.1972 година во Скопје, Република Македонија.

 

Образование:
Средно воено училиште КоВ во Сараево, род  артилерија,1988-1992 година.

 

Воена кариера:

 • Од 1992 до 2001 година почна да работи како ко и кв во мф батерија 120 мм во гарнизонот Тетово;
 • Од 2001 до 2006 во истиот гарнизон како Прв подофицер во мфб 120 мм;
 • Од 2006 до 2008 Прв подофицер во Центарот за индивидуална обука во Командата за обука во Велес;
 • Од Јули 2008 до Јануари 2013 година Главен подофицер во Командата за Обука во Велес;
 • Од Јануари 2013 до Октомври 2015 година Главен подофицер во 1.мпбр;
 • Од Октомври 2015 до Ноември 2018 година подофицер за операции во Ј-3/ЗОК;
 • Главен подофицер во ЗОК.

Унапредувања во кариерата:

 • 1992 година - водник;
 • 1995 година - в1класа;
 • 1998 година - посв;
 • 2001 година - пв1класа;
 • 2006 година - наредник;
 • 2010 година - главен наредник.

Завршени курсеви:

 • Напреден курс за Подофицери во Форт Бенинг, САД во 2002 година;
 • Курс за инструктори во Македонија, “Техники на воена обука и инструкции” реализиран од БАХ во 2003 година;
 • НАТО подофицерски ориентационен курс во Обермергау, Германија во 2005 година; 
 • Курс за обука за подофицери од мобилен тим за обука од Неапол во Велес, февруари 2006 година;
 • Семинар за главни подофицери во Вишков, Чешка во 2006 година;
 • Академија за Главен Подофицер на ниво бригада и повисоко од јуни 2007 година до мај 2008 година во Форт Блис, Тексас, САД;
 • Семинар за Центар за научени лекции во Велес јануари 2009 година.

Мировни мисии и вежби:

 • Учесник во првата мисија со одделение во Авганистан “ИСАФ-3” во 2003 година;
 • Учесник на NATO/PfP вежба „COOPERATIVE LONBOW/LANCER 12“ како Главен подофицер на мултинационален баталјон составен од 12 Нации.
 • Учесник како главен подофицер на НАТО оценување на спбг на вежбата „МАКЕДОНСКИ БЛЕСОК - 9 и 10“. 

Странски јазици:

 • Англиски;
 • Француски.

Семеен статус:

Оженет, татко на три деца.