Главен подофицер

Главен подофицер во Здружена оперативна команда:

главен наредник Љупчо Стојков

Дата и место на раѓање:
15.07.1973 година, Населба Чашка, Велес, Република Македонија.


Образование:

 • Средно воено училиште, Сараево, Бања Лука, 1988-1992;
 • Висока подофицерска школа во Загреб, Р. Хрватска, 2008-2009.

Воена кариера:

 • Командир на караула, Битола (1993–2000);
 • Прв подофицер во тенковска чета, Штип (2000–2002);
 • Подофицер за наба-вки во Национален елемент за поддршка, Штип (2002–2006);
 • Подофицер за обука во 1.логбн, Штип (2006–2007);
 • Прв подофицер во Центар за индивидуална обука, Велес (2007–2013);
 • Главен подофицер во Команда за обука и доктрини, Велес (2013);
 • Главен подофицер во Здружена оперативна команда (2015).

Унапредување во службата:

 • водник 1993-1996;
 • водник 1 класа 1996-2000;
 • постар водник 2000-2001;
 • постар водник 1 класа 2001-2007;
 • наредник 2007-2012;
 • главен наредник 2012.

Курсеви:

 • Курс за Инструктор за борба против тероризмот;
 • Курс за набљудување и надзор.

Пофалници:

 • Пофалница од командантот на КОД, 2008;
 • Пофалница од началникот на ГШ на АРМ, 2011.

Странски јазици:

 • Англиски;
 • Хрватски.

Брачна состојба:
Оженет, 2 деца.


Хоби:

 • Фудбал.

Контакт:

Телефон: + 389 70 403-488

E-mail: ljupcostojkov@gmail.com

             ljupco.stojkov@arm.mil.mk