Мисија:

Баталјонот на Воена полиција е наменет за изведување на воено полициски задачи на целата територија на Република Македонија и во мировни операции, одржување на редот и дисциплината, регулирање и контрола на сообраќајот, заштита на воениот персонал и воените делегации, изведување на активности поврзани со попречување, испитување и откривање на казнени дела.

 

Задачи:

  1. Планирање и организација: 
  1. Планирање и употреба:
  1. Планирање и спроведување на обука и вежби:
  1. Планирање и спроведување персонален менаџмент:
  1. Разузнавање, контраразузнавање и заштита на силите:
  1. Логистичка поддршка:
  1. Организација и подготовка на КИС:
  1. Планирање на финансиски средства:
  1. Цивилно воена соработка: