Заменик на команднатот на полк за специјални операции
Командант

Заменик на командантот на полк за специјални операции:

полковник Бесник Емини

 

Дата и место на раѓање:

 • 15.10.1977 година во Скопје, Република Македонија.

Воено образование:

 • Воена Академија, Скопје, 1996-2000 година;
 • Курс за мировни набљудувачи UNMOC, Амерсфорт, К. Холандија, 2005 година;
 • ПДС-СКШД Скопје, 2005-2006 година;
 • Курс за штабни офицери за работа во НАТО, Софија, Р. Бугарија, 2006 година;
 • Курс за инструктор – медиумите и комуницирањето, Скопје, 2008 година;
 • Предупатна обука за мировни мисии - ИСАФ, Загреб, Р. Хрватска, 2010 година;
 • Борбена проценка на борбено поле, Вишков, Р. Чешка, 2011 година;
 • Медиумите и тероризмот, Анкара, Р. Турција, 2012 година;
 • Школо за Национална Одбрана, Рим, 2013-2014 година;
 • Менаџирање со кризи, Џозеф Крузел, Скопје, 2015 година;
 • „Магистер по одбранбени стратегии“- Св „Кирил и Методиј“- Скопје 2017 година .

Воена Кариера:

 • Командир на вод, 2000-2002 година;
 • Командир на чета, 2002-2004 година;
 • Командир на тим, 2004 -2006 година;
 • Командир на чета, 2006-2008 година;
 • Началник на секција, 2008-2012 година;  
 • Заменик командант Рб, 2012-2013 година;
 • Командант на Рб, 2013-2015 година;
 • Началник на штаб на пСО, 2015 година;
 • Заменик Командант на пСО, 2016 година.

Унапредувања:

 • Потпоручник 2000-2001 година;
 • Поручник 2001-2005 година;
 • Капетан 2005-2009 година;
 • Мајор 2009-2013 година;
 • Потполковник 2013-2017 година;
 • Полковник од 2017.

Постигнати успеси во кариерата :

 • Пофалница од МО на РМ, 2002 година;
 • Пофалница од Командант на пСО, 2008 година;
 • Парична награда од НГШ на АРМ, 2009 година;
 • Пофалница од Командант на пСО, 2011 година;
 • Пофалница од МО на РМ, 2012 година;
 • Медал ARCOM, Iraqi Freedom, 2007/2008 година.

Јазични способности:

 • Англиски - одлично познавање;
 • Француски - делумно познавање.

Мисии и вежби:

 • 2007/2008 – „OIF 10“, Ирак;
 • 2005 „НАТО CAX 05” Скопје, Република Македонија;
 • 2007 „Балкан Флеш“ Криволак, Република Македонија;
 • 2009/2010 „НАТО CREVAL 1-2 LRSC“ Криволак, Република Македонија;
 • 2012 „LOGEX13”- Скопје, Република Македонија;
 • 2012 „WISE WOLF Б-9“ Криволак, Република Македонија;
 • 2016 „Балкански Блесок 12“ Пепелиште, Република Македонија.

Контакт:

Тел: +38970 403 694

Факс:+38923282865

Е-маил: besnik.emini@arm.mil.mk