Командант

Командант на полк за специјални операции: 

бригаден генерал Методи Хаџи-Јанев - линк биографија