Историја:

Критериуми за прием во пСО:

 

Основни критериуми:

Дополнителни бодови:

Општо за обуката во пСО:

 

Основна обука - 6 месеци:

Специјалистичка обука - 9 месеци:

Специјалистичката обука се состои од:

Мисии надвор од Република Македонија:

Добиени одликувања:

Учество во меѓународни вежби:

 

2009 година:

2010 година:

2011 година:

2012 година:

2013 година:

2014 година:

2015 година:

2016 година:

2017 година: