Командант

Главен подофицер во полк за специјални операции:

главен наредник Раде Јованоски

 

Дата и место на раѓање:

25.04.1973 година во Македонски Брод, Република Македонија.

 

Воено образование:

 • Курс за прв подофицер во вод (НКПОФ), Постојна, Р. Словенија;
 • Курс за прв подофицер во чета, Велес, Р. Македонија;
 • Подофицерска Академија, Загреб, Р. Хрватска.

 

Курсеви, вежби и учество во мисии:

 • Курс за Индивидуални техники на движење, Скопје;
 • Курс за процедури за трупно водење, Скопје;
 • Курс за менаџмент и планирање на обуката, Куманово;
 • Курс за Обезбедување на лица и Антитероризам, Скопје;
 • Курс по англиски јазик, Скопје;
 • Учество во мисијата Слобода за Ирак 1;

 

Воена кариера:

 • Професионален војник во Противтерористичка чета во оСН 1994-1995;
 • Командир на противтерористичко одделение во ЕСН, 1995-1997;
 • Заменик командир на тим ПТ чета во бСН, 1997-2001;
 • Инструктор за ВП во Инструкторски тим во Кч на бСН, 2001-2003;
 • Подофицер за подофицерски и војнички прашања во Кч на КСЕ, 2003-2006;
 • Прв подофицер во Штабната чета на пСО, 2006 – 2010;
 • Главен подофицер во Ренџерскиот баталјон на пСО, 2010-2016;
 • Главен подофицер во пСО, 2016.

 

Одликувања и медали:

 • Златна значка  на АРМ;
 • Сребрена значка на АРМ;

 

Унапредувања:

 • Водник 1995;
 • Водник 1 класа 1997;
 • Постар водник 2001;
 • Постар водник 1 класа 2005;
 • Наредник 2010;
 • Главен наредник 2013 ;

 

Странски јазици:

 • Англиски;
 • Хрватски;

 

Семеен статус:

 • Оженет, татко на две деца.

 

Хоби:

 • Спорт.