Командант

Заменик на командантот на команда за обука и доктрини:

полковник Стојанче Тодоров

 

Датум и место на раѓање:

10.07.1973 година, Свети Николе, Република Македонија.

 

Образование:

 • Воена Гимназија во Белград, Р. Србија, 1988-1992 година;
 • Воена Академија „Генерал Михајло Апостолски“ во Скопје, 1995-1999 година;
 • Борбено Штабни Академии на Турските Вооружени Сили, Копнена Командно Штабна Академија во Истанбул, Р. Турција, 2007-2008 година;
 • Борбено Штабни Академии на Турските Вооружени Сили, Школа за Национална Одбрана во Истанбул, Р. Турција, 2015 година.

Воена кариера:

 • Во АРМ од 31.07.1999 година;
 • Командир на механизиран пешадиски вод во 2/1.мпбр,1999 - 2001 година;
 • Командир на механизирана пешадиска чета во 2/1.мпбр, 2001-2006 година;
 • Началник на С-3 во командата на 2/1.мпбр, 2006-2008 година;
 • Заменик на командантот на 2/1.мпбр, 2008- 2009 година;
 • Командант на 2/1.мпбр, 2009-2016 година;
 • Началник на штаб во 1.мпбр, 2016-2017 година;
 • Заменик на командант на КОД од 08.08.2017 година.

Посетени курсеви и семинари:

 • Курс за изучување на Турски јазик во Истанбул, Р. Турција, 2001-2002 година;
 • Курс за командири на чети во Истанбул, Р. Турција,  2002 година;
 • Курс за команданти на баталјони во Истанбул, Р. Турција, 2005 година.

Учество на мултинационални вежби:

 • „Седум Ѕвезди 2000“  Корен, Р. Бугарија, 2000 година;
 • „Најдобар Кооперативен Зафат 2001“ во Сителер Алпе, Р. Австрија, 2001 година;
 • „Најдобар Кооперативен Зафат 2006“,  Р. Молдавија, 2006 година.

Унапредувања:

 • потпоручник 1999-2000
 • поручник 2000-2003
 • капетан 2003-2007
 • мајор 2007-2012
 • потполковник 2012
 • полковник 2018

Брачен статус:

Женет, татко на 1 дете.