Командант

Заменик на командантот на команда за обука и доктрини:

полковник Ивица Ампов

 

Дата и место на раѓање:

31.10.1969 година, Кратово, Република Македонија.

 

Образование:

 • Воздухопловна воена гимназија во Мостар, БиХ;
 • В.А. ген. „Михајло Апостолски“, 1994 година, завршил како прв во генерацијата. 
 • Командно-Генералштабен Колеџ во Армијата на САД, Форт-Левенворт, Канзас, 2003-2004;
 • Школа за Национална Одбрана (College for International Security Affairs), САД, Вашингтон Д.Ц;
 • Магистрирал на меѓународни безбедносни студии на Школата за Национална Одбрана (College for International Security Affairs-Master of Art in International Security Studies);
 • Национален одбранбен Универзитет/Национален воен колеџ, 2008-2009.

Воена кариера: 

 • Заменик на командантот на команда за обука и доктрини од 2017;
 • Началник на штаб на команда за обука и доктрини од 2015;
 • Началник на Ј-5/ГШ на АРМ од 2012;
 • ИСАФ /НАТО тренинг мисија-АНА (Школо за воена полиција) - Заменик воен советник и началник на штаб, Кабул, 2011/2012;
 • Началник на Г-2 во ГШ на АРМ, 2009-2012;
 • Началник на Одделение за контраразузнавање и безбедност во Г-2 во ГШ на АРМ, Скопје, 2006-2009;
 • Началник на Одделение за контраразузнавање и антитероризам во Г-2 во ГШ на АРМ, Скопје, 2004-2006;
 • Офицер за контраразузнавање и антитероризам во Одделение за контраразузнавање и антитероризам во Г-2 во ГШ на АРМ, Скопје, 2003-2004;
 • Офицер за физичка безбедност во Одделение за Заштита на сили во Г-2 во ГШ на АРМ, Скопје, 2002-2003;
 • Заменик Командант на баталјон на Воена полиција во баталјонот на Воена полиција, во Скопје, 2001-2002;
 • Командир на Центар за обука на Воена полиција во баталјонот на Воена полиција, во Скопје, 1998-2001;
 • Заменик командир на Центар за обука за Воена полиција во баталјонот на Воена полиција, во Скопје, 1997-1998;
 • Командир на воено полициски вод во бВПл, Скопје, 1994-1997;
 • Командир на Сообраќаен вод во баталјонот на Воена полиција, Скопје, 1994.

Курсеви:

 • Англиски јазик, Cambridge програма (First Certificate in English), Скопје, 1994;
 • ТОЕФЛ,2008, САД;
 • Основен курс за Воена Полиција, САД, 1995;
 • Напреден курс за Воена Полиција, САД, 1996;
 • Падобрански курс, САД,1996;
 • Специјализиран курс за англиски јазик, САД, 1996;
 • Основен медицински курс за специјални сили и операции САД/АРМ, Скопје, 1996;
 • Курс за борба против тероризмот и илегалната трговија со дрога, Анкара, Р. Турција, 2002;
 • Стратегиски здружен разузнавачки курс, ДИА, Вашингтон ДЦ, САД, 2002;
 • Студии за безбедност и тероризам, Европски центар за безбедносни студии - “George C. Marshal”, 2005;
 • НАТО курс за борба против тероризмот, Оберамергау , Германија, 2007;
 • Разузнавање во борба против тероризмот, Загреб, Хрватска, 2007;
 • Организациски и психолошки профил на тероризмот (Organizational and psychological profile of terrorism), 2007;
 • Курс за стратегиско планирање, 2007;
 • Разузнавачка соработка во меѓународни мултифункционални мисии-(Information and Intelligence Cooperation in Multifunctional International operations), Шведска, 2008;
 • Во текот на 2006 година 4 месеци стажирал во Мисијата на Република Македонија во НАТО, Брисел, Кралство Белгија.
 • Борба против бунтовници 2012 година.

Странски јазици:

 • Англиски.

Брачна состојба: 

Оженет, татко на две деца.