Офицер за односи со јавноста во команда за обука и доктрини: