Офицер за односи со јавноста во команда за обука и доктрини

Офицер за односи со јавноста во команда за обука и доктрини:

капетан Драган Димитриевски

 

Дата и место на раѓање:

15.01.1982 година, Скопје, Република Македонија.

 

Образование:

 • 2000 година - средно образование: ДУСО „Орце Николов“, Скопје;
 • 2005 година - додипломски студии: Воена Академија „Генерал Михаило Апостолски“, Скопје;
 • 2009 година - постдипломски-магистерски студии: Правен факултет „Јустинијан Први“, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“, Скопје.

Обуки:

 • Семинар МК-540 на тема „Обука на офицерски кор“ 2005 година во организација на Канцеларијата за билатерална соработка меѓу Република Македонија и САД;
 • Курс за одбранбени аташеа во организација на Женева центарот за безбедносни студии, 2011 година;
 • Курс: Евро-атлантска безбедност во Центарот за обука за мировни операции (Peace Support Operations Training Center - PSOTC) во кампот Бутмир, Сараево, Босна и Херцеговина, 2011 година;
 • Курс: Право на вооружен конфликт во Кампот Алдершот, Канада, организиран од страна на Правниот центар на канадските вооружени сили, 2013 година;
 • Тренинг за разрешување на конфликти во Кампот Алдершот, Канада, организиран од страна на Правниот центар на канадските вооружени сили, 2013 година;
 • Курс за млади штабни офицери во кампот Алдершот, Канада, организиран од страна на Канадскиот директорат за воена обука и соработка, 2013 година;
 • Курс: Односи со јавноста во меѓународни операции во Регионалниот центар за односи со јавноста - РЦОЈ, Скопје, 2015 година;
 • Курс: Управување со медиумите во операции за поддршка на мирот во Центарот за обука за мировни операции (Peace Support Operations Training Center - PSOTC) во кампот Бутмир, Сараево, Босна и Херцеговина, 2016 година.

Кариера:

 • 2009-2015 година, Советник за регионална и мултилатерална соработка во Секторот за меѓународна  соработка - МО на РМ;
 • 2015-2016 година, Офицер за обука и вежби во Командата за обука и доктрини - Велес;
 • 2016 година, Офицер за односи со јавностa во Командата за обука и доктрини - Велес;

Унапредувања:

 • 2005 година - потпоручник;
 • 2011 година - поручник;
 • 2014 година - капетан.

Странски јазици:

 • Англиски