Главен подофицер:

главен наредник Веле Ристовски

 

Дата и место на раѓање:

26.10.1974 година, Скопје, Република Македонија.

 

Воено образование:  

 • Средно воено училиште, Рајловац, Сараево 1989-1992;
 • Дошколување на курсот за подофицери во Воена Академија „Ген. Михајло Апостолски“, Скопје 1993.

Воена кариера:

 • Командир на сообраќајно одделение во граничен баталјон, Охрид, (1993-1994); 
 • Командир на сообраќајно одделение во Воздухопловна база, Петровец, (1994-2001);
 • Орган за безбедност во Воздухопловна база, Петровец, (2001-2006);
 • Подофицер за разузнавање во окб Т-72, Чојлија, (2006-2011);
 • Подофицер за контраразузнавање и безбедност во Г-2/КЛП, Скопје, (2011-2012);
 • Подофицер за разузнавање во Ј-2/ГШ на АРМ, Скопје, (2012-2015);
 • Главен подофицер во Команда за обука и доктрини, Велес, (2015).

Унапредување во службата:

 • Водник 1993-1996;
 • Водник1класа 1996-2000;
 • Постар водник 2000-2004;
 • Постар водник 1 класа, 2004-2011;
 • Наредник 2011-2015;
 • Главен наредник 2015.

Курсеви:

 • Курс за Овластени Службени Лица во МО на РМ за разузнавање, контраразузнавање, заштита на силите и тајни податоци, 2002;
 • Курс за примена на стандардите на НАТО процедури во разузнавањето, контраразузнавањето и безбедноста, 2003;
 • Курс за воено разузнавање, 2005;
 • Курс за операции на Воена полиција, 2010.

Пофалници:

 • Пофалница од командантот на ВВиПВО, 1999;
 • Пофалница од НГШ на АРМ, 2001;
 • Пофалница од МО на РМ, 2002;
 • Плакета од командантот на ВВиПВО, 2003;
 • Пофалница од командантот на бОбиЛП, 2004;
 • Пофалница од началникот на Г-2/ГШ на АРМ, 2007;
 • Пофалница од командантот на ЗОК, 2008;
 • Пофалница од командантот на окб Т-72, 2009;
 • Пофалница од командантот на ЗОК, 2010;

Странски јазици:

 • Англиски;
 • Српски.

 Хоби:

 • Фудбал;
 • Ракомет.