Мисија:

Поддршка на обуката на командите и единиците на АРМ преку планирање, организација, координација и менаџирање на спроведување на командно – штабни вежби (симулациски вежби) до ниво на бригада.


Задачи: