zngs

Заменик на началникот на Генералштабот на Армијата на Република Македонија

генерал-мајор Мухамет Рацај

 

Дата и место на раѓање:

01 август 1961, с. Сичево, општина Клина, Република Косово.

 

Воено образование:

 • Средно воено училиште КоВ, Сараево, 1976-1980;
 • Воена академија КоВ, Белград, 1983-1986;
 • Командно штабна академија, Скопје, 1996;
 • Школа за национална одбрана (Колеџ на Копнени сили), Р. Турција, 2006-2007.

Дополнително образование:

 • Постдипломски магистерски студии на Филозофски факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, 2006;
 • Доктор на Науки од областа на безбедност, на Универзитет „Св. Климент Охридски“ во Битола, 2009.

Воена кариера:

 • Командир на вод;
 • Командир на чета;
 • Заменик Командант на 2.граничен баталјон;
 • Референт за ПНШ за ОНР во пешадиска бригада;
 • Началник на С-5 во гранична бригада;
 • Командант на 1.граничен баталјон во 1.гранична бригада;
 • Началник на Штаб во Одред за специјални намени;
 • Заменик на Командантот на Полкот за специјални операции;
 • Началник на Штаб во Здружена Оперативна Команда;
 • Заменик командант на Здружена Оперативна Команда;
 • Заменик на началникот на Генералштабот на Армијата на Република Македонија.

Унапредувања:

 • Водник 1980-1983;
 • Водник I класа 1983;
 • Потпоручник 1986-1987;
 • Поручник 1987-1991;
 • Капетан 1991-1996;
 • Капетан 1 класа 1996-2001;
 • Мајор 2001-2003;
 • Потполковник 2003-2006;
 • Полковник 2006-2012;
 • Бригаден генерал 2012-2015;
 • Генерал-мајор 2015.

Останато:

 • Амбасадор на мир - Универзална Федерација за мир - Интеррегионална и Интернационална Федерација на светскиот мир, 2008;
 • Избран е за Доцент од областа на Криминалистика од Факултетот за детективи и безбедност при Универзитетот „ФОН“, 2009;
 • Избран е за Доцент од областа на Воени науки на Воена Академија при Универзитетот „Гоце Делчев“, Штип, 2010;
 • По Наредба на НГШ на АРМ одреден е за претседател на комисија за рецензија на доктрини и военостручна литература во АРМ, 2013.
 • Избран е за насловен вонреден професор на Воената Академија при Универзитетот „Гоце Делчев“, Штип, 2015.

Автор е на многу научни трудови и книги и тоа:

 

1. Вооружување со настава за гаѓање;

2. Основи на топографија и тактика во природни услови;

3. Вовед во криминалистика - на албански јазик.

 

Странски јазици: 

 • Турски;
 • Српски;
 • Хрватски;
 • Делумно англиски.

Брачна состојба:

Оженет, сопруга Мевљурије, деца Аниља, Таулант и Аријанит.

 

Хоби:

 • Лов.

Контакт:

Tел.: + 389 2328-2166

Факс: + 389 2328-3953

E-mail: muhamet.racaj@arm.mil.mk

muhametracaj61@gmail.com