НГШ на АРМ

Началник на Генералштабот на Армијата на Република Македонија

генерал-мајор Васко Ѓурчиновски

 

Дата и место на раѓање:

11.06.1970 година во Тетово, Република Македонија.

 

Воено образование:

 • Средно воено училиште на копнена војска, Сараево, БиХ, 1984-1988;
 • Воена академија КоВ, смер пешадија, (Белград и Сараево), 1988-1991;
 • Постдипломски студии (CJSC, Соединети Американски Држави, Kaнзас) 2001-2002;
 • Високи одбранбени студии (Вооружени сили на Република Италија, Рим), 2012-2013;
 • Бројни курсеви за специјални операции во земјата и странство;
 • Курсеви за мировни мисии на Обединетите нации во земјата и странство;
 • Курс за односи со јавноста и штабен офицер во баталјон и бригада;
 • Курс за воена терминологија и комбинирани здружено наменски сили;
 • Основни и напредни курсеви за Англиски и Италијански јазик;
 • Учесник на бројни вежби на специјални единици и единици на копнена војска во земјата и странство;
 • Учесник во мисија на Обединетите нации во Либан, УНИФИЛ 2008-2009.

Воена кариера:

 • Командир на противтерористички вод во Воена полиција, Скопје, 1992-1994;
 • Заменик командир на противтерористичка чета, 1994;
 • Командир на противтерористичка чета, 1995-1998;
 • Заменик командант на баталјон за специјални намени, 1998-2000;
 • Началник на С-3 во команда на специјални единици, 2002-2003;
 • Командант на Извидувачки баталјон, 2003;
 • Началник на С-5 во команда на пСО, 2004;
 • Командант на 1. баталјон во 2мпбр, Тетово, 2004-2007;
 • Началник на одделение за обука и вежби во Г-3 на ЗОК, Куманово, 2007-2010;
 • Командант на 3.пешадиска бригада во ЗОК, Куманово, 2010-2011;
 • Аѓутант на Врховниот командант на Вооружените сили на Република Македонија, од март 2011 - февруари 2015;
 • Командант на пСО од 18.08. 2013 - 18.08. 2015;
 • Командант на здружена оперативна команда, август 2015 - декември 2016;
 • Воен претставник на постојаната мисија на Република Македонија при НАТО и ЕУ во Брисел, декември 2016 - август 2018;
 • Началник на Генералштабот на Армијата на Република Македонија 18.08.2018.

Унапредувања:

 • Потпоручник 1991-1992;
 • Поручник 1992-1995;
 • Капетан 1995-1998;
 • Капетан 1 класа 1998 - 2003;
 • Мајор 2003-2007;
 • Потполковник 2007-2010;
 • Полковник 2010-2013;
 • Бригаден генерал 30.12.2013;
 • Генерал-мајор 30.12.2015.

Странски јазици: 

 • Англиски;
 • Италијански.

Контакт:

Телефон: + 389 2328-2012