Поранешни Началници на Генералштаб
Генерал-потполковник
Методија Величковски
(18.08.2015 - 18.08.2018)
Генерал-потполковник
Горанчо Котески
(18.08.2011 - 18.08.2015)
Генерал-потполковник
Мирослав Стојановски
(06.07.2005 - 18.08.2011)
Генерал-мајор
Ѓорѓи Бојаџиев
(12.03.2004 - 06.07.2005)
Генерал
Методи Стамболиски
(19.09.2001 - 12.03.2004)
Генерал
Панде Петровски
(12.06.2001 - 19.09.2001)
Генерал-потполковник
Јован Андревски
(11.02.2000 - 12.06.2001)
Генерал
Трајче Крстевски
(22.01.1996 - 11.02.2000)
Генерал-полковник
Драгољуб Боцинов
(03.03.1993 - 22.01.1996)
Генерал-мајор
Митре Арсовски
(16.03.1992 - 03.03.1993)