НГШ на АРМ

Извршен офицер на ЗНГШ:

потполковник Сашо Јанев

 

Дата и место на раѓање:

31 август 1966 година, Штип, Република Македонија.

 

Воено образование:

 • Воздухопловна Општа Средна Воена Школа, Мостар, Босна и Херцеговина, 1985 година;
 • Воена академија на КоВ, насока ОМЕ, Белград, Република Србија, 1991 година;
 • Постдипломски студии - Специјализација за командни и штабни должности Воена академија во Скопје, 2005 година;
 • НАТО Одбранбен Колеџ во Рим, Република Италија, 2006-2007 година.

Обуки:

 • Курс за НАТО оперативно планирање, организиран од страна на НАТО Здружената Команда од Лисабон, во Штип, Република Македонија, 2011 година;
 • Курс за место и улогата на одбранбен аташе, организиран од страна на Женевскиот Центар за мировни студии од Швајцарија, во Скопје, Република Македонија, 2011 година;
 • Курс за замена единици и примопредавање на должност, во Скопје-Р. Македонија, 2009 година;
 • Курс за менаџмент на промени и раководење, во Скопје, Република Македонија, 2009 година;
 • Курс за планирање на вежби и настани во склад со НАТО - OCC концептот, во Брунсум, Холандија, 2008 година;
 • Курс за подготовка на единиците за учество во мировни операции, во Обединетото Кралство, 2007 година;
 • Курс за воена терминологија за штабни офицери (SOMTT), во Скопје-Р. Македонија, 2005 година;
 • Курс по англиски јазик, полуинтензивен, Штип, Р. Македонија, 2005 година;
 • НАТО разузнавачки курс за командири - команданти, во Штип, Република Македонија, 2004 година;
 • Курс за централна улога на командантот, во Криенс, Швајцарија, 2004 година;
 • Курс за вештини на англискиот јазик за штабни офицери, во Сплит-Р.Хрватска, 2002 година;
 • Курс за англиски јазик по Британска програма, во Штип-Р.Македонија, 2000 година;
 • Курс за НАТО воена терминологија за штабни офицери, во Алборг-Данска, 1999 година;
 • Курс за воени набљудувачи при ООН, во Амерсфот, Холандија, 1999 година.

Воена кариера:

 • 1991-1991-Командир на механизиран вод/мч/мб/мбр, гарнизон Вараждин-РХ.

 • 1992-1994-Командир на св/мтч/мтб/3.мтбр/1.АК.

 • 1994-1997-Командир на 1.вВП/1.чВП/1.бВП “Б”/1.АК.

 • 1997-1999-Командир на 1.ич/1.АК.

 • 1999-2000-Референт за обука/окб”A”/11.мтбр”A”/1.АК.

 • 2000-2000-Заменик командант на 1.мб на БТР-70/11.мтбр”A”/1.АК.

 • 2000-2001-Заменик командант на .мтб”A”/1.пбр”A”/1.АК.

 • 2001-2002-Командант на 2..мтб”A”/ЕБПТ”A”/ГШ на АРМ.

 • 2002-2003-Командант на 2..пб”A”/1.пбр”A”/Команда на КоВ.

 • 2003-2006-Командант на 2..пб”A”/1.пбр”A”/Команда на КоВ. 

 • 2006-2011-Началник на С-3/7 во штаб на 1.мпбр/ЗОК
 • 2011-2013-Началник на штаб, во штаб на 1.мпбр/ЗОК              
 • 2013- 2015-Упатен на должност Началник на штаб во, во штабна секција во РС”Б”/ЗОК .
 • 2015-2015-Офицер за операции во ОЦ на ГШ/Ј-3?ГШ
 • 2015-Извршен офицер на ЗНГШ на АРМ во кабинетот на НГШ на АРМ

Учество на меѓународни вежби и мисии:

 • 2002-Учество на НАТО вежбата “Кооперативна размена на авантура”, Р.Украина.
 • 2004- Учество на НАТО вежбата “Најдобар Кооперативен зафат-04“, Р.Азербејџан.
 • 2005- Учество на НАТО вежбата “Најдобар Кооперативен зафат-05“, Р.Украина.
 • 2005- Учество на НАТО вежбата “Кооперативно Здружување-05“, Р.Македонија.
 • 2007- Учество на билатералната вежба МБ-2007 со припадниците на Армијата на Обединетото Кралство, Р.Македонија. (кодиректор на вежбата)
 • 2008-Учество на вежбата “Македонски Блесок-03“ (МБ-03), Р.Македонија. (кодиректор на вежбата)
 • 2008-Учество во мировната мисија “Слобода за Ирак“, како Најстар национален представник и офицер за координација во Командата и штабот на Мултинационалниот корпус-Ирак.
 • 2009-Учество на вежбата МБ-05, Р.Македонија. (кодиректор на вежбата)
 • 2010-Учество на вежбата МБ-06, Р.Македонија. (кодиректор на вежбата)
 • 2010-Учество на вежбата Балкански Блесок-2010, Р.Македонија. (кодиректор на вежбата).
 • 2011-Учество на вежбата МБ-07. Р. Македонија. (Командант на СПБГ)
 • 2011-Учество на НАТО вежбата “Енергичен пламен“, Р.Бугарија. (НШ на мултинационална бригада)
 • 2012-Учество на НАТО вежбата “Кооперативно копје/Кооперативна стрела-12“,Р.Македонија. (Командант на бригада Исток)
 • 2009-2011-Носител на изработката на  СОП и СОИ за декларираните спбн и СПБГ.
                             

Унапредувања:

 • Потпоручник:1991-1992;
 • Поручник: 1992-1996;
 • Капетан: 1996-2000;
 • Капетан: 1 класа: 2000-2001;
 • Мајор: 2001-2006;
 • Потполковник: 2006.

Награди и признанија:

 • Сребрена значка за долгогодишна служба во АРМ, 2012 година;
 • Пофалница од НГШ на АРМ, 2010 година;
 • Орден (медал) за благородништво (благородна служба) на САД, за учество во мисијата „Слобода за Ирак“ од командантот на Мултинационалниот корпус - Ирак, 2008 година;
 • Пофалница од командантот на 1.мпбр, 2005 година;
 • Пофалница од НГШ на АРМ, 1998 година;
 • Пофалница од командантот на ВП 4766, Куманово, 1998 година;
 • 7 (седум) дена НО од командантот на ВП 4766, Куманово, 1995 година;
 • Пофалница од НГШ на АРМ, 1995 година;
 • 7 (седум) дена НО од командантот на 3.мтбр, 1993 година;
 • Пофалница од командантот на 3.мтбр, 1993 година.

Странски јазици:

 • Англиски;
 • Српски;
 • Хрватски.