Командант

Командант на Центар за електронско извидување:

потполковник Марјан Масевски

 

Дата и место на раѓање

22.01.1970 , Куманово, Република Македонија.

 

Образование:

 • Основно училиште „Христијан Тодоровски-Карпош”, Куманово 1976-1984;
 • Средно училиште, Средно техничко училиште, „Наце Буѓони”, Куманово, 1984-1989;
 • Воена акадамија на РВ и ПВО , Рајловац, Сараево, 1989-1992;
 • Дошколување на Воена академија “ген. Михајло Апостолски” Скопје, 1993-1994.

Воена кариера:

 • Командир на вод во ЦЕИ и ПЕД, 1994-1998;
 • С-1 во командата на ЦЕР, 1998-1999;
 • Командир на чета во ЦЕР, 1999-2000;
 • Началник на станица за обраборка на податоци во ЦЕИ, 2001-2005;
 • Началник на штаб и заменик на командантот на ЦЕИ, 2005-2009;
 • С-1 во командата на баталјонот за врски 2009-2012;
 • Офицер за планирање на информатиски системи во Ј-6/ЗОК, 20012-2016.

Унапредување:

 • Промовирање во чин порпотучник на ЕИ и ПЕД, 1994;
 • Унапредување во чин поручник на ЕИ и ПЕД, 1995;
 • Унапредување во чин капетан на ЕИ и ПЕД, 1998;
 • Унапредување во чин мајор на ЕИ и ПЕД, 2006;
 • Унапредување во чин потполковник на ЕИ и ПЕД, 2015.

Завршени курсеви и вежби:

 • Курс за ЕИ и ПЕД, 1996;
 • Курс по англиски јазик, 1997-1998;
 • Курс за „Microsoft Windows and Office”, 1998;
 • Курс за „NATO Communications and Information Systems (CIS)”, 2002;
 • Курс за системот на менаџмент со обуката, Курс за инструктори, 2003;
 • Билатерален курс за англиски јазик, 2006;
 • „Tactical Information Operation” курс, 2013;
 • Учество  на семинар Сајбер одбрана, 2014;
 • Учество на „CISCO” семинар, 2014;
 • Учество и информатичка поддршка на вежбата „Македонски Блесок 10”, 2014.

Останати вештини и активности:

 • Одлично познавање на англискиот јазик;
 • Одлично познавање на информатиката и информатичките мрежи;
 • Електроника.

Брачна состојба:

Оженет, 1 дете.