gpof

Главен подофицер на центар за електронско извидување:

главен наредник Саша Петрушевски

 

Дата и место на раѓање:

07.09.1972 година, Куманово, Република Македонија.

 

Образование:

 • СВШ КоВ-ЕИ и ПЕД, Сараево, Белград 1992 г.

Воена кариера:

 • Радио-извидувач во Центар за ЕИ и ПЕД, 1996 г.
 • Командир на одделение во Центар за ЕИ и ПЕД, 1998 г.
 • Референт за врски во Извидувачки баталјон, 2000 г.
 • Командир на одделение во Центар за Електронско разузнавање ЦЕР, 2002 г.
 • Подофицер за војнички и подофицерски прашања во ЦЕР, 2005 г.
 • Прв подофицер во чета за ЕИ во ЦЕР, 2009 г.
 • Подофицер за ТК, КЗ и информатика во Центар за ЕИ, 2012 г.
 • Командир на Станица за обработка на податоци во Центар за ЕИ, 2016 г.
 • Главен подофицер во ЦЕИ од октомври 2016 г.

Унапредувања:

 • водник 1 класа 1995;
 • постар водник 1998;
 • постар водник 1 класа 2001;
 • наредник 2007;
 • главен наредник 2012.

Одликувања и награди:

 • Сребрена значка за 20 години служба во АРМ.

Курсеви и школувања:

 • NCO JMTT Enhancement Course,2007 г.;
 • RADCOM Course, Загреб 2012 г.;
 • Peace Support Operations Staff NCO Course, Сараево 2013 г.;
 • Senior NCO Building Integrity Course, Сараево 2013 г.

Познавање на странски јазик:

 • Англиски

Брачна состојба:

Оженет, 2 две деца.