Мисија на баталјонот за почести

Протоколарни активности согласно правилото за Воен Протокол:

Суштински задачи на баталјонот за почести: