Чинови во Армијата на Република Македонија
                         Војници                Подофицери                   Офицери                       Генерали