Припадниците на Армијата се вклучија во акцијата за чистење на животната средина

Припадниците на Армијата, во рамки на акцијата за чистење на животната средина, а со цел подигање на свеста за почиста околина, на повеќе локации во сите гарнизоните во Републиката, активно се вклучија во акцијата на чистење на површините на касарните но пред се во нивната непосредна околина. Со вклучувањето во ваквите акции, на претходно мапирани…

Континуирана подршка во гасење на пожарите од страна на хелкоптерите на АРМ

Во периодот од 26.07.2017 година, сквадронот на транспортни хеликоптери од составот на воздухопловната бригада учествува со два хеликоптери во гаснењето на пожарите на територјата на Република Македонија. Воедно во гасењето на пожарте учествуваат два странски хелкоптер, еден од Република Бугарја и еден од Република Турција, со што командата на воздухопловната бригада командува и соработува со…

АРМ во справување со последиците од поплавите

07.08.2016   08.08.2016   09.08.2016   10.08.2016   11.08.2016 Од текот на вчерашниот ден во функција е ставен тактичко оперативниот центар на АРМ, кој воедно е координативен центар низ кој се координираат сите активности за ангажирање на потребните средства и персонал согласно изразените барања,како и меѓусебна координација помеѓу инволвираните субјекти ангажирани во санирањето на последиците…

Успешна асистенција на припадниците на вбр при спречување на пожар

На ден 14.07.2016 година, Армијата на Република Македонија изврши гасење на шумскиот пожар во Националниот парк „Јасен”, во согласност со плановите за употреба на Армијата во поддршка на централната и локалната власт при справување со пожари. Веднаш после приемот на информацијата за настанатиот пожар, еден хеликоптер МИ 8/17 од составот на воздухопловната бригада, во периодот…