Средното стручно училиште ДОЦУР „Партенија Зографски“ од Скопје во посета на баталјонот на Воената полиција во касарната „Илинден“

Во рамките на цивилно воената соработка на ден 19.12.2018 година во посета на баталјонот на Воена полиција беа ученици од средното стручно образование за лица со оштетен слух ДОЦУР „Партенија Зографски“ од Скопје. За учениците беа организирани и реализирани неколку активности и тоа: презентација за единицата, тактичко технички збор (ТТ) и показна вежба. На ТТ…

Експертски разговори во полкот за Специјални операции

Денес 19.12.2018 година во касарната „Илинден“ се реализираа експертски разговори помеѓу полкот за Специјални операции и претставници од НАТО Командата за специјални операции. Гостите на почетокот на разговорите беа запознаени со мисијата, целите, декларираните сили и структурата на единицата, по што се премина на експертските разговори. Цел на овие разговори беше унапредување на соработката во…

Компјутерски асистирана вежба

Во Центарот за симулации, во Командата за обука и доктрини, се реализираше четвртата по ред и последна за оваа година, компјутерски асистирана вежба (Computer Assisted Exercise – CAX) – „Засилен механизиран пешадиски баталјон во одбрана“ со припадниците од 4.механизиран пешадиски баталјон. За успешна реализација на оваа вежба и претходеше обука на оператори на JCATS (Joint…