Реализација на „Методички курс за обука на подофицери (MКOПОФ) 2-16“

Денес, на 30.09.2016 година, во Центарот за индивидуална обука (ЦИО), во Командата за обука и доктрини (КОД) се реализираше свечен завршеток на Методички курс за обука на подофицери (МКОПОФ) 2-16. Курсот успешно го завршија вкупно 22 слушатели-подофицери од скоро сите единици на АРМ. Преку процесот на обука на курсот, слушателите ги усовршија формите, облиците и…

Успешно завршување на курсот за „Обновување на знаењето на англискиот јазик“ во ЦСЈ

Денес, на 30.09.2016 година, по трет пат успешно заврши курсот за „Обновување на знаењето на англискиот јазик“ во ЦСЈ во касарната Илинден во Скопје. Овој курс прв пат се пилотираше во септември 2014 година и од тогаш редовно се одржува еднаш годишно. Во подготовката на овој курс учествуваа сите професори од Центарот за странски јазици…