Завршеток на Методичкиот курс за обука на подофицери (МКПОФ 1-16)

Денес, 25 март 2016 година во Центарот за индивидуална обука кој е во состав на Командата за обука и доктрини, заврши Методичкиот курс за обука на подофицери 1-16. Курсот го завршија 17 подофицери припадници на единиците на Армијата на Република Македонија. Преку процесот на обуката за Методичкиот курс учесниците имаа можност да се стекнат со…