Завршеток на борбено штабен курс за подофицери

Во период од 20.01.-19.02.2016 година, во Центарот за индивидуална обука од составот на Командата за обука и доктрини се одржа Борбено штабен курс за подофицери. Обуката беше реализирана од инструктори кои своите знаења и искуство успешно ги пренесоа на слушателите. За време на реализација на обуката слушателите имаа можност да се запознаат со функционалните должности…