Припадниците од Здружената Оперативна Команда и потчинетите команди и единици во хуманитарна акција за помош на маргинализираните групи граѓани

Во изминатите неколку дена во Здружената Оперативна Команда (ЗОК) и потчинетите единици (пе) на ЗОК се спроведе хуманитарна акција во прибирање на прехрамбени производи, школски прибор, хигиенски средства и облека наменети за загрозените семејства, самохрани родители, деца и младинци од еднородителски семејства со социјален ризик. Хуманитарната акција, која се одвива под мотото „Сите заедно да…

Успешна реализација на вежба „Бран“ од страна на водот за врски од составот на воздухопловната бригада

На 15 и 16.04.2015 година припадниците на водот за врски од воздухопловната бригада (вбр) од составот на Здружената Оперативна Команда, согласно годишниот календар за обука ја реализираа вежбата „БРАН“. Цел на вежбата беше поставување на центар за врски на КМ (командно место) на вбр според планот за врски, организација на живот и работа на КМ,…