Обука на тема: „Архитектура и конфигурирање на Windows Server 2003 и основи на Microsoft Server 2008 R2“

Во период од 16.02.-20.02.2015 година во потчинетите единици на Здружената Оперативна Команда (во прва механизирана пешадиска бригада) се одржа обука на тема: „Архитектура и конфигурирање на Windows Server 2003 и основи на Microsoft Server 2008 R2“. На активноста учествуваа припадници од потчинетите единици кои во иднина ќе бидат одговорни за работата на компјутерските мрежи во…