Обука во зимски услови со припадниците од 1.мпбр

Во период од 09.02-13.02.2015 година припадници oд 3.механизиран пешадиски бататалјон (3.мпб) и инженерискиот баталјон (инжб) од составот на 1.механизирана пешадиска бригада (1.мпбр), на повеќе локации во реонот на Попова Шапка реализираа обука во зимски услови. Обуката се реализираше според однапред подготвен план, низ различни теми: движење по длабог снег, изработка на објекти за престој и…